24 oktober 2023

Wanneer is de structuur van uw cliënt “Tax aggressive” en kunt u dit goed onderbouwen? 
Een belangrijke vraag voor trustkantoren.

We zijn verheugd te melden dat Archipel Tax Advice en FirmQ voor de trustsector een Fiscale quick-scan hebben ontwikkeld!

Het moreel en regelgevend landschap binnen de fiscaliteit- en trustsector is in een rap tempo aan het veranderen. Bedrijfsstructuren die vroeger op dagelijkse basis werden gecreëerd en gedraaid zijn tegenwoordig niet meer wenselijk of effectief vanwege geïntroduceerde anti-misbruik wetgeving. Bij het beheersen van de integriteitsrisico’s is het belangrijk om te weten of een clientstructuur fiscaal agressief is of niet. Aan de hand van de nieuw ontwikkelde quick-scan in FirmQ beoordelen de belastingexperts van Archipel Tax Advice de fiscale situatie van een doelvennootschap, en in hoeverre deze onder de laatste integriteitsrichtlijnen houdbaar is. Archipel Tax Advice neemt daarbij alle relevante factoren mee in de beoordeling en komt met een goed onderbouwde opinie.

Doordat de fiscale quick-scan eenduidig is opgezet kunnen Archipel Tax Advice en FirmQ deze service aanbieden voor een fixed fee per doelvennootschap.

 

6 december 2022: Time to turn the wheel  (ENG)

Input FATF public consultation Beneficial Ownership

28 februari 2023: Nieuwe feature!

De SIRA is een onmisbaar instrument om de integriteitsrisico’s te beheersen.

We hebben onze SIRA-module opnieuw verder uitgebreid. Dankzij deze tool worden alle risico indicatoren proactief en continu gemonitord.

Het systeem genereert voor de gehele clientportefeuille een overzicht van alle relevante risico factoren.

Aangezien dit 24/7 actief is, beschikken onze cliënten over relevante informatie om de juiste mitigerende maatregelen in te stellen.

Wilt u weten wat onze dynamische SIRA voor u kan betekenen? Maak een afspraak. We vertellen u graag meer over ons systeem.