Changing the world of compliance

FirmQ is een online platform met realtime compliance officers en riskmanagers. Onze diensten zijn 24/7 beschikbaar. De eerste online compliance backoffice.

Onze visie

AML

Financiële misdrijven, zoals het witwassen van geld en corruptie, zijn de meest destructieve ingrediënten voor het economisch welzijn van onze samenleving. De strijd tegen deze misdaden staat ook bekend als Anti Money Laundering (AML) en is door de Europese Commissie in de Europese Unie geïnstitutionaliseerd in de Anti Money Laundering Directives (AMLD’s).

Gatekeepers

Het is vanuit de AML voor de financiële sector en aanverwante marktsegmenten in de EU verplicht om een ​​strikte compliance-organisatie te hebben. Elk afzonderlijk bedrijf is individueel verantwoordelijk voor adequate beleidslijnen en procedures van Know Your Client (KYC) en Customer Due Diligence (CDD).

Changing the world of compliance

FirmQ heeft een online compliance backoffice ontwikkeld waar haar cliënten kunnen voldoen aan alle regelgeving met betrekking tot de AMLD’s van de EU. Echter, onze toekomstvisie bevat een innovatief perspectief waarbij de AML-regelgeving ons in staat stelt door met gezamenlijke inspanning de strijd tegen financiële criminelen, te centraliseren.

Wilt u meer weten over de visie van FirmQ, download dan onze Whitepaper.

.

Wij heten u welkom!

FirmQ werkt nagenoeg papierloos, wat helpt bij het verminderen van het energiegebruik en de CO2-uitstoot.

Onze diensten zijn echter ook afhankelijk van datacenters en hoewel deze bedrijven ook energie proberen te besparen, is enige CO2-uitstoot bij de productie van elektriciteit onvermijdelijk in de komende jaren.

FirmQ draagt ​​Trees for All een warm hart toe.

Trees for All is een Nederlandse stichting, opgericht in 1999, die zich inzet voor het creëren van meer bossen in de wereld. Hun missie is om wereldwijd nieuwe bossen aan te planten en bestaande bossen te herstellen. Zij investeren in een groene en gezonde planeet voor iedereen en FirmQ wil dit ondersteunen.

Daarom zetten we ons in om elke nieuwe cliënt van FirmQ een welkomstgeschenk van 50 nieuwe bomen te geven!

Samen zorgen we voor CO2-compensatie en een gezondere wereld!

Meer over Trees for All:
Meer over Trees for All:

Onze cliëntprofielen

Onze cliëntenportefeuille bevat drie soorten klanten: financiële instellingen, AML gereguleerde bedrijven en non-profitorganisaties. Met de FirmQ-tool kan elk bedrijf onder de AML-regelgeving te allen tijde aan de wet voldoen.

Financiële instellingen

Voorbeelden van financiële instellingen zijn:

  • Banken
  • E-money instellingen
  • Betaaldienstverleners
  • Corporate dienstverleners (trustkantoren).

Deze bedrijven zijn de zogenaamde ‘poortwachters’ van ons financiële en monetaire systeem en moeten voldoen aan zowel de financiële wetten als de AML-wetgeving.

Het verkrijgen van de juiste licentie is complex en aanvragers moeten aan zeer specifieke eisen voldoen. Toezichthouders DNB en AFM houden streng en doorlopend toezicht. Kernelementen zijn Know Your Client (KYC) en Customer Due Diligence (CDD). Aangescherpt cliëntonderzoek, risicoanalyses en continue transactiemonitoring zijn ook een essentieel onderdeel van hun dagelijkse werkzaamheden.

Onze adviseurs hebben voldoende kennis van de relevante wet- en regelgeving (Wtt, Wwft). FirmQ is volledig uitgerust om financiële instellingen, maar ook de AML gereguleerde bedrijven en non-profit organisaties te ondersteunen bij hun verplichting om te voldoen aan de AML-wetgeving.

AML gereguleerde bedrijven

Naast de financiële instellingen hebben wij ook bedrijven die door ALM reguleerd zijn, zoals:

  • Notarissen
  • Vastgoedmakelaars
  • Autodealers
  • Accountants
  • Crypto-valutahandelaren.

Op basis van de EU Anti Money Legislation Directives (AMLD’s) zijn deze bedrijven verplicht te voldoen aan de nationale AML-wetgeving. Om deze reden moeten door AML gereguleerde markten niet alleen adequaat op risico gebaseerd cliëntonderzoek (KYC en CDD) uitvoeren, maar is na cliëntacceptatie continue sanctiescreening en transactiemonitoring op een 24/7-basis verplicht.

De FirmQ online compliance backoffice kan u helpen en ondersteunen bij deze verplichting.

Non-profit

Net als de door AML gereguleerde markten, moeten non-profitorganisaties ook hun cliënten kennen en een doorlopend cliëntenonderzoek uitvoeren. Grote donaties kunnen bijvoorbeeld kwetsbaar zijn voor witwassen of corruptie en moeten daarom zorgvuldig worden gescreend en gecontroleerd. De FirmQ backoffice is volledig ingericht op deze verantwoordelijkheid.

Voorbeelden van non-profit zijn de overheid (nationaal en lokaal), NGO’s en goede doelen.